KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN MBMB

Keselamatan dan Kesihatan Diutamakan.

 
 

AKTA

KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN MBMB

BIL.
AKTA
DOKUMEN RUJUKAN
 
1. AKTA SENJATA 1960
2. AKTA KILANG DAN JENTERA 1967
3. AKTA MAKANAN 1983
4. AKTA BEKALAN GAS 1993
5. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
6. AKTA 520 KAD HIJAU-CIDB
7. AKTA POLIS 1967
8. AKTA RACUN 1952

PERATURAN

KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN MBMB

BIL.
PERATURAN
DOKUMEN RUJUKAN
 
1. PERATURAN BEKALAN GAS 1997
2. PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PENGELASAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA) 2013

KOD AMALAN

KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN MBMB

BIL.
KOD AMALAN
DOKUMEN RUJUKAN
 
1. PENCEGAHAN DAN PEMBASMIAN PENYALAHGUNAAN DADAH, ALKOHOL DAN BAHAN DI TEMPAT KERJA 2005
2. PENCEGAHAN DAN PENGURUSAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA 2001
3. PANDUAN BEKERJA SECARA SELAMAT DALAM RUANG TERKURUNG

GARIS PANDUAN

KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN MBMB

BIL.
GARIS PANDUAN
DOKUMEN RUJUKAN
 
1. BINAAN BANGUNAN & KERJA-KERJA KEJURUTERAAN
2. ERGONOMIK
3. HIGIEN INDUSTRI
4. HIRADC
5. KESELAMATAN INDUSTRI
6. KESIHATAN PEKERJAAN
7. KIMIA
8. KOMPETENSI
9. PERTANIAN, PERHUTANAN & PERIKANAN
10. UMUM

DASAR KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN MBMB

KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN MBMB

BIL.
DASAR KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN MBMB
 
1. Menyedia dan mengekalkan sistem serta tempat kerja yang selamat dan kondusif.
2. Sentiasa meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan tempat kerja secara berterusan dan berkesan.
3. Melaksanakan tindakan pencegahan kecederaan dan kesihatan pekerjaan dengan berkesan.
4. Memastikan semua anggota diberitahu, dibimbing dan sentiasa dilatih dan diawasi tentang bagaimana untuk melaksanakan tugas dengan selamat tanpa mendatangkan risiko kepada keselamatan dan kesihatan.
5. Menyiasat semua kemalangan dan membuat tindakan pembaikan dan pencegahan kemalangan dari berulang.
6. Mematuhi semua tuntutan keselamatan dan kesihatan dan lain-lain keperluan yang termaktub di dalam akta seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kilang dan Jentera 1967 serta mana-mana akta, enakmen termasuk kaedah, peraturan yang dibuat dibawahnya dan juga kod-kod amalan yang diterima pakai oleh Majlis.
7. Mewujudkan objektif dan sasaran Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan selaras dengan dasar MBMB dan melaksanakannya.
8. Menilai dan mengemaskini semula polisi dari masa ke semasa apabila diperlukan.

HUBUNGI KAMI

SEBARANG ADUAN MENGENAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN BOLEH DISALURKAN KEPADA :


Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Puan Aznitah Binti Ahmad : 012-2598879

Encik Noor Azran Bin Nordin : 014-2687773

Your Message was sent successfully

Your Message was not sent successfully